Du ngoạn núi Vũ Di bằng bè

Xung quanh là khung cảnh núi non hùng vĩ, những dòng suối uốn khúc quanh chân núi Vũ Di - Trung Quốc, du khách...