Thăm ngôi làng cáo ở Nhật Bản

Natasha Puente ở Mexico đặc biệt thích con cáo. Nhân dịp đến Tokyo để cạnh tranh trong TESOL (chứng chỉ quốc tế về phương pháp...